1
2345678>

Pozyskanie certyfikatu P1 przez apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej, które nie są podłączone do P1.

Data publikacji: 2019-03-15

Jak podłączyć się do ZSMOPL - poradnik video

Data publikacji: 2019-03-15

Jak podłączyć się do ZSMOPL?

Data publikacji: 2019-03-13

Opłata recyklingowa za reklamówki sprzedane w 2018 r.

Przypominamy, że do 15 marca należy odprowadzić opłatę recyklingową na konto Urzędu Marszałkowskiego, za reklamówki sprzedane w 2018 r.

Ilość sprzedanych torebek należy pomnożyć przez 0,20 zł.

 

 

Termin wniesienia opłaty recyklingowej

do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana

 

Uiszczenie opłaty recyklingowej

 

Nr rachunku bankowego

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez :

 

Województwo Podlaskie

 

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

 

07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

Z opisem na przelewie: ”NIP-u, nr REGON, opłata recyklingowa za 2018 r.”

 

 

Sprawozdawczość

Nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań

Data publikacji: 2019-03-11

Ukazał się kolejny numer 4/2018 Biuletynu OIA w Białymstoku

Data publikacji: 2019-03-11

1
2345678>
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO