WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
1
23456789>>>>|

Przypomnienie o kończącym się kolejnym 5-letnim okresie edukacyjnym

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina, że kończy się kolejny pięcioletni okres edukacyjny 01.01.2017 – 31.12.2021 dla osób, które otrzymały prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2016r. Zgodnie z zapisem § 4 rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1238 z późn. zm.); „zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2.„ Natomiast przepisy § 7 ww. rozporządzenia brzmią m.in. : ust. 5 Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. ust. 6 Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Termin składania wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego 2017-2021 upływa z dniem 31.12.2021 r.   Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-10-22

Nabór na specjalizację z farmacji klinicznej na UJ.

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM informuje, że uzyskano akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. Nabór kandydatów na szkolenie prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki, a rozpoczyna się on od dnia 15.11.2021 r. do 15.12.2021 r.  w systemie SMK. 

Data publikacji: 2021-10-22

Zarządzenie Prezesa NFZ ws. zmiany numeru rachunku bankowego apteki

Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-10-18

Fundacja KOWAL ws. alertów

Fundacja „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” („KOWAL”) opublikowała komunikat przypominający kilka kwestii związanych z alertami. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-10-18

Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management - rekrutacja trwa!

Naczelna Izba Aptekarska w ramach współpracy z uczelnią Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie objęła patronatem merytorycznym podyplomowe studia menedżerskie, w tym pierwsze w Polsce studia Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management. Studia MBA, DBA, MPH, DPH realizowane są w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-10-14

1
23456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO