WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
1
23456789>>>>|

Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ.

Od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. […] Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-31

Termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów przesunięty do 14.08.2020r.

Minister Zdrowia wydłużył do dnia 14 sierpnia 2020r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020r. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-30

Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7)

Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7) Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-29

Czy duża część umów zawartych przez podmioty sieciowe z farmaceutami, a dotyczących prowadzenia aptek ogólnodostępnych jest nieważna z mocy prawa?

Po ostatnim Krajowym Zjeździe Aptekarzy zwrócił się do mnie farmaceuta, który prowadzi aptekę ogólnodostępną na podstawie zezwolenia uzyskanego po wejściu w życie przepisów o tzw. aptece dla aptekarza. Powodem, dla którego postanowił skontaktować się z prawnikiem Naczelnej Izby Aptekarskiej były wątpliwości, jakie powziął w związku z uchwałą Zjazdu dotyczącą rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Z rozmowy dowiedziałem się, w jakich okolicznościach mój interlokutor podjął decyzję o otwarciu własnej apteki i na jakich warunkach jest ona prowadzona. Otóż pracował on od kilku lat, jako farmaceuta w aptece należącej do znanej i dużej spółki prowadzącej sieć aptek ogólnodostępnych. Po wejściu ustawy zastrzegającej prawo uzyskania zezwolenia wyłącznie na rzecz farmaceutów oraz spółek jawnej i partnerskiej, w której wspólnikami są farmaceuci, przedstawiciel pracodawcy zaproponował mu otworzenie nowej apteki..../Źródło Aptekarz Polski/ Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-29

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw (poz. 1292/2020) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-27

1
23456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO