WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
1
23456789>>>>|

Zapisy na kurs w sprawie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

UWAGA: Kurs dedykowany jest wyłącznie farmaceutom, którzy nie uczestniczyli, ani nie planują uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru na szkolenia teoretyczne w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 dedykowanego wyłącznie farmaceutom, którzy nie uczestniczyli, ani nie planują uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Ukończenie szkolenia będzie uprawniało wyłącznie do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-04-14

Farmaceuta zaszczepi i zakwalifikuje do szczepienia przeciw COVID-19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane

9 kwietnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni po odpowiednim przeszkoleniu mogą przeprowadzać kwalifikację do szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonać samo szczepienie. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-04-11

Trwa nabór farmaceutów chętnych do przeszkolenia się z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa przyjmowanie zgłoszeń farmaceutów chętnych do odbycia szkolenia z zakresu wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wyznaczyło kolejny termin szkolenia teoretycznego z wykonywania szczepień przeciw COVID-19, które będzie przeprowadzone w dniach 15 i 19.04.2021. Uprzejmie prosimy o dostarczenie do  o biura OIA w Białymstoku, ul. Zamenhofa 27 (osobiście, pocztą tradycyjną lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na korytarzu przed wejściem do biura Izby) oryginałów oświadczeń farmaceutów Nie będą przyjmowane zgody wysłane pocztą elektroniczną. Wzór oświadczenia do pobrania

Data publikacji: 2021-04-08

Składki członkowskie.

Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2021 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97). Nowelizuje ona zapis w ustawie o izbach aptekarskich dotyczący sytuacji, w której farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu może być skreślony z rejestru farmaceutów.

Art. 82. Zmienia brzmienie art. 8 f ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który określa, kiedy można skreślić farmaceutów z rejestru prowadzonego przez okręgową radę aptekarską. Taki przypadek następuje wskutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące. (art. 8f ust.1 pkt. 5).

Art. 25. Ustawy o zawodzie farmaceuty uzależnia wykonywanie zawodu od wpisu do rejestru farmaceutów, który prowadzi okręgowa rada aptekarska (Art. 25.Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.)

W związku z powyższym prosimu o sprawdzenie, czy nie zalegacie Państwo z płatnościami, a jeżeli ma to miejsce – uregulowanie zadłużenia nie później niż do dnia wejścia w życie ustawy, tj.16.04.2021.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie podjęciem przez Okręgową Radę Aptekarską w Białymstoku uchwały o skreśleniu z rejestru farmaceutów, a co za tym idzie niemożnością wykonywania zawodu, tj. realizacji recept w aptekach, sprawowania funkcji kierownika apteki lub osoby odpowiedzialnej w hurtowni, podpisywanie zestawień refundacyjnych, wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Jednocześnie przypominamy, że składki należy opłacać do 20-go dnia każdego miesiąca. Informacje na temat zaległości można uzyskać w naszym biurze drogą telefoniczną 85 732-52-75, 740-60-72 lub wysyłając zapytanie na adres biuro@oiab.com.pl

Data publikacji: 2021-04-06

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2021-04-01

1
23456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO