WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
1
23456789>>>>|

Wzory dokumentów zawierające procedury stosowane w aptekach - aktualizacja.

Data publikacji: 2021-11-26

Przypomnienie o kończącym się kolejnym 5-letnim okresie edukacyjnym

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina, że kończy się kolejny pięcioletni okres edukacyjny 01.01.2017 – 31.12.2021 dla osób, które otrzymały prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2016r. Zgodnie z zapisem § 4 rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1238 z późn. zm.); „zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2.„ Natomiast przepisy § 7 ww. rozporządzenia brzmią m.in.: ust. 5 Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. ust. 6 Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Termin składania wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego 2017-2021 upływa z dniem 31.12.2021 r.   Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-11-26

Posłowie przyjęli przepisy, dzięki którym farmaceuci będą mogli kwalifikować i szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe

17 listopada br. podczas 42. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowaną większością głosów poparli poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1717 i 1751), umożliwiając tym samym farmaceutom wykonywanie szczepień przeciw grypie. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-11-19

Przedłużona rejestracja na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów - ostatnie nabory w roku 2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW. Czytaj dalej...

WYKAZ UCZELNI, W KTÓRYCH MOŻNA ODBYĆ SZKOLENIA PRAKTYCZNE UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W LISTOPADZIE ORAZ GRUDNIU 2021r. Czytaj dalej...

KURS TEORETYCZNY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU WYKLUCZENIA PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONANIA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO PRZECIW COVID-19. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-11-15

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Ibumax Forte

Prezes URPL 27 października 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2614/21 dla produktu leczniczego Ibumax Forte 600 mg, (Ibuprofenum), tabletki powlekane, 600 mg, która dotyczy zmiany kategorii dostępności produktu z Rp na OTC, nr pozwolenia: 14586. Podmiot odpowiedzialny: Vitabalans Oy. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-11-09

1
23456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO