WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<6789
10
11121314>>>>|

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w lutym 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym 2020 r. Do pobrania – Decyzja skróceń luty 2020 r. Do pobrania – Baza skróceń luty 2020 r.  

czytaj dalej >>

Data publikacji: 2020-03-13

NIA: obsługa pacjentów w wyznaczonych strefach lub przez okienka do sprzedaży nocnej

Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

W ocenie samorządu aptekarskiego zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach z pacjentami celem uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19.

Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka dla fachowego personelu aptek.

Data publikacji: 2020-03-13

Wniosek do Wojewodów o spowodowanie wydawania leków przez okienka ekspedycyjne w aptekach

Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie odpowiednich działań, w trybie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) mających na celu wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punktu apteczne na terenie województwa do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka […]  czytaj dalej >>

Data publikacji: 2020-03-13

Konferencja naukowa zaplanowana na 25.03.2020r. została odwołana.

Konferencja naukowa dla farmaceutów, która miała się odbyć dnia 25 marca 2020r. została odwołana.

 

Data publikacji: 2020-03-12

Lista leków zagrożona brakiem dostępności. Komunikat Ministra Zdrowia

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 zwanego COVID-19 oraz sytuacją globalną w tym zakresie Minister Zdrowia opublikował zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.). W odniesieniu do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca […]

Czytaj dalej >>

Data publikacji: 2020-03-12

|<<<<6789
10
11121314>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO