WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<78910
11
12131415>>>>|

Komunikat OIA w Białymstoku

W związku z napływającymi od farmaceutów informacjami dotyczącymi publikowania w serwisie internetowym farmaceuta.pl danych osobowych farmaceutów oraz danych związanych z miejscem wykonywania zawodu – informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku nie uczestniczy w wyżej wymienionym projekcie oraz nie współpracuje w żadnym zakresie z podmiotem będącym jego twórcą lub właścicielem. Dane osobowe farmaceutów, w tym informacje związane z miejscem wykonywania zawodu, wykorzystywane na portalu farmaceuta.pl, nie zostały w jakimkolwiek zakresie przekazane temu podmiotowi przez naszą Izbę. Pełna odpowiedzialność z tytułu udostępniania i przetwarzania danych osobowych farmaceutów na ww. serwisie internetowym ciąży na podmiocie prowadzącym wspomniany portal. Zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – ”RODO” – każdej osobie, której wbrew jej woli dane są przetwarzane, przysługują uprawnienia do: złożenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia, złożenia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji: 2021-07-14

Komunikat NIA w sprawie uruchomienia i funkcjonowania serwisu farmaceuta.pl

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w związku z korespondencją e-mailową otrzymaną przez okręgowe izby aptekarskie w dniu 6 lipca 2021 r. dotyczącą komunikatu Fundacji Healthcare Professionals, uruchomieniem serwisu farmaceuta.pl;zaniepokojeniem środowiska farmaceutów w zakresie funkcjonalności przedmiotowego serwisu, ustaleniem nieścisłości w analizowanych dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych farmaceutów, Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Fundacji Healthcare Professionals z prośbą o wyjaśnienie kwestii, które budzą jej wątpliwości.Naczelna Izba Aptekarska poinformowała równocześnie Fundację Healthcare Professionals, że w kwestii możliwości umieszczenia klauzuli informacyjnej Fundacji na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, spoczywa na administratorze, tj. Fundacji.

Data publikacji: 2021-07-12

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r. W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach „w tym lek... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-07-12

WAŻNE: Recepty weterynaryjne od 1 lipca jednak BEZ kodów kreskowych!

W związku z licznymi wątpliwościami farmaceutów Ministerstwo Zdrowia poinformowało redakcję MGR.FARM, że od 1 lipca recepty weterynaryjne na leki zawierające środki odurzające i psychotropowe, nie będę musiały posiadać kodów kreskowych. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-07-02

Jak od dzisiaj realizować recepty w aptekach?

Od 1 lipca pracownicy aptek nie mogą już stosować dotychczasowych zasad realizacji recept. Obowiązujące stają się wyłącznie te, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 17 czerwca. Oto podsumowanie najważniejszych z nich, które podajemy za MGR. FARM Czytaj dalej....

Data publikacji: 2021-07-02

|<<<<78910
11
12131415>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO