WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<106107108109
110
111112113114>>>>|

Dzisiaj mija termin rozliczenia z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe

Przypominamy, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi kolejnych rozliczeń z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe należy dokonywać kwartalnie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należy wnieść do 15 kwietnia 2020 roku.

Data publikacji: 2020-04-15

Farmaceuci uzyskali dostęp do Portalu NFZ

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-04-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W Dzienniku Ustaw (poz. 658/2020) opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"§ 18 tego rozporzadzenia stanowi, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu". Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-04-14

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego oraz jego refundacji

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia wprowadza uproszczony tryb procedury tzw. Importu docelowego oraz jego refundacji, odbywających się w trybach art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357).

Procedura obowiązuje od dnia opublikowania komunikatu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-04-14

Aktualne rekomendacje i wytyczne FIP dla farmaceutów w języku polskim

Grupa ekspertów Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) opracowała w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 przewodnik, który zawiera usystematyzowane i najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek. Dziękujemy Polskiemu  Towarzystwu Farmaceutycznemu, które  jako członek tej organizacji, podjęło się tłumaczenia aktualnej wersji przewodnika. Przewodnik do pobrania znajduje się tutaj.

Data publikacji: 2020-04-09

|<<<<106107108109
110
111112113114>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO