WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<109110111112
113
114115116117>>>>|

Opłata recyclingowa w aptekach.

Każda apteka, która wydawaje pacjentom torebki foliowe, powinna wykonać przelew pobranej opłaty recyclingowej na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego województwa, w którym prowadzi działalność.
Za pierwszy kwartał roku 2020 należy ją uiścić  do dnia 15 kwietnia 2020r. W roku 2020 obowiązuje kwartalne rozliczanie tej opłaty , tzn. należy dokonać wpłaty na konto urzędu do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Po wykonaniu przelewu należy przekazać elektroniczne rozliczenie ilości odpadów(zarówno relamówek jak i leków przeterminowanych) w BDO do 30 czerwca 2020r.   Czytaj więcej ...

Data publikacji: 2020-04-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, poz. 563 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Komunikat ws. zmiany godzin pracy biura OIAB

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zarażenia COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnej ostrożności, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura OIA w Białymstoku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Biuro Izby od 26 marca 2020r. do odwołania będzie czynne w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00

Zachęcamy do korzystania z kontaktu:

  •  telefonicznego 85/732 52 75, 85/740 60 72
  •  e-mail: biuro@oiab.com.pl 

 

Data publikacji: 2020-04-02

Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.3.2020 r. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

WYKAZ LEKÓW ZAGOROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2020 ROKU

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz.27/2020) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 2 kwietnia 2020 roku. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

|<<<<109110111112
113
114115116117>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO