WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<117118119120
121
122123124125>>>>|

Komunikat ws. zawiadomienia o zmianie godzin pracy apteki

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany rozkładu godzin pracy apteki ogólnodostępnej (lub jej zamknięcia), ustalonego w trybie art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) przez właściwą dla lokalizacji apteki radę powiatu, o zmianie należy zawiadomić następujące podmioty:

  • starostwo powiatowe (urząd miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwe ze względu na lokalizację apteki,
  • Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku,
  • Warmińsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie (dla aptek w Ełku),
  • Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dla aptek w Ełku)
  • Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku

Zawiadomienie powinno być podpisane nie tylko przez kierownika apteki, ale również przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy prowadzącego aptekę (chyba, że kierownik apteki jest jednocześnie osobą uprawnioną w tym zakresie). Zawiadomienie można przesłać jako skan pisma pocztą mailową lub wysłać pocztą tradycyjną.

O powrocie do stałych godzin pracy apteki (ponownego jej otwarcia) należy również zawiadomić powyższe podmioty z chwilą ustania przyczyn zmian w zakresie godzin pracy.

Data publikacji: 2020-03-25

Komunikat GIF w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego. Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-03-24

Pismo odnośnie przekazywania informacji do WIF w Białymstoku w przypadku zamknięcia apteki/ punktu aptecznego i zmian godzin czynności

W załączeniu pismo odnośnie przekazywania informacji do WIF w Białymstoku w przypadku zamknięcia apteki/ punktu aptecznego i zmian godzin czynności (w związku z epidemią COVID) Czytaj dalej...

 

Data publikacji: 2020-03-24

Komunikat dla aptek

Uprzejmie informuję, że w ramach działań podjętych przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych w ostatnich dniach przekazała bezpłatnie aptekom kilkanaście tysięcy 5 litrowych płynów dezynfekujących Trisept Max. Płyny te, mają posłużyć personelowi pracującemu w aptekach do ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tym samym informuję właścicieli aptek, iż produkt ten nie jest przeznaczony do odsprzedaży.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że w dalszym ciągu prowadzone są kroki w celu  zapewnia aptekom odpowiedniej ilości płynów dezynfekujących dedykowanych do sprzedaży pacjentom, jak również kolejnych bezpłatnych dostaw dla ochrony personelu.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Data publikacji: 2020-03-23

Komunikat PWIF w sprawie wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek i punktów aptecznych z dn. 20 marca 2020r.

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek i punktów aptecznych z dn. 20 marca 2020r. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-03-20

|<<<<117118119120
121
122123124125>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO