WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<119120121122
123
124125126127>>>>|

Szybsze rozliczenie refundacji. Komunikat Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z komunikatem, środki finansowe zostaną przekazane aptekom przez Narodowy Fundusz Zdrowia najpóźniej następnego dnia po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-03-16

Zabezpieczenie personelu aptek - apel do przedsiębiorców

W związku z sygnałami docierającymi do izb aptekarskich, dotyczącymi braku wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek przed ryzkiem zakażenia koronawirusem lub wdrażaniem ich w sposób częściowy, Naczelna Izba Aptekarska wzywa do natychmiastowego:

  1. Zastosowania się do wytycznych przygotowanych przez samorząd aptekarski w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym
  2. Udostępnienia pracownikom aptek środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących
  3. Wdrożenia procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

Jednocześnie przypominamy, że rozwój pandemii wymaga wdrażania rozwiązań nadzwyczajnych, których najwyższym celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ochrona fachowego personelu zatrudnionego w Państwa placówkach.

Adnotacja:

Komunikat został wysłany do największych sieci aptecznych działających na rynku polskim.

Data publikacji: 2020-03-16

Zalecenia NFZ w sprawie uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Kominikat Narodowego Funduszu Zdrowia  dla kierowników aptek, posiadających z Funduszem podpisaną umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.   Komunikat do pobrania tutaj.


Data publikacji: 2020-03-13

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w lutym 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym 2020 r. Do pobrania – Decyzja skróceń luty 2020 r. Do pobrania – Baza skróceń luty 2020 r.  

czytaj dalej >>

Data publikacji: 2020-03-13

NIA: obsługa pacjentów w wyznaczonych strefach lub przez okienka do sprzedaży nocnej

Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

W ocenie samorządu aptekarskiego zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach z pacjentami celem uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19.

Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka dla fachowego personelu aptek.

Data publikacji: 2020-03-13

|<<<<119120121122
123
124125126127>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO