WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<11121314
15
16171819>>>>|

Deklaracje udziału farmaceutów w szczepieniach przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z procedowaną aktualnie przez rząd ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na skutek wprowadzenia której farmaceuci, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, będą mogli, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, wykonywać szczepienia przeciw koronawirusowi.

Zwracam się zainteresowanych wykonywaniem szczepień z uprzejmą prośbą o przesłanie na adres mailowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku informacji zwrotnej zawierającej deklaracje udziału w projekcie (imię i nazwisko oraz nr PWZF).

Na tym etapie ważne jest określenie liczby osób faktycznie zainteresowanych i chętnych do uzyskania kwalifikacji i następnie wykonywania tego rodzaju szczepień.

Deklarację proszę przesłać mailem na adres biuro@oiab.com.pl do 20.01.2021.

Zebrane informacje pozwolą określić zainteresowanie farmaceutów przeprowadzaniem szczepień przeciw COVID-19 w skali ogólnopolskiej oraz na poziomie poszczególnych województw i zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia, co umożliwi efektywną współpracę z jednostkami administracji publicznej w tym zakresie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, bezpłatne szkolenia farmaceutów uprawniające do wykonywania szczepień ochronnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, mogą rozpocząć się z końcem lutego lub początkiem marca br.

Szkolenie będzie miało charakter hybrydowy tzn. złożony z części teoretycznej on-line oraz części praktycznej.

Część praktyczna zrealizowana zostanie przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub położnictwo, natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiadać będzie za przygotowanie kursu. Na chwilę obecną nie ma ustalonego terminu rozpoczęcia szczepień przez farmaceutów.

Z poważaniem

Prezes ORA w Białymstoku - mgr farm. Tomasz Sawicki

Data publikacji: 2021-01-13

Komunikat NFZ.

W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.8 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje kolejną wersję schematu.Zmiana dotyczy dodania uprawnienia dodatkowego „WE”, wynikającego z art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-13

Komunikat GIF - Nowy wykaz prekursorów kategorii 1

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że "od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005. Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dotyczy ono włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych. Niżej wymienione substancje zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 111/2005.

W związku z powyższym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucja albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, natomiast import lub eksport ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia na przywóz lub wywóz".

Komunikat GIF zawierający wykaz substancji włączonych do wykazu prekursorów kategorii 1: do pobrania ⇐ Źródło informacj: https://www.gov.pl/web/gif/

Data publikacji: 2021-01-12

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla osób z grupy 0

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został nowy komunikat skierowany do osób z grupy 0. Pełna treść komunikatu dostępna jest po kliknięciu w poniższy odnośnik: Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 12.01.2021 dla osób z grupy 0 Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-12

Roztwór doustny Kaletra: obecność cząstek amidów w doustnych strzykawkach dozujących 2 ml. Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

AbbVie Polska Sp. z o.o. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuje dla fachowych praconwików ochrony zdrowia następujące informacje: PODSUMOWANIE W listopadzie 2020 r. w pustych doustnych strzykawkach dozujących 2 ml, przeznaczonych do stosowania z produktem Kaletra roztwór doustny zaobserwowano niewielkie widoczne cząstki/płatki. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-12

|<<<<11121314
15
16171819>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO