WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<11121314
15
16171819>>>>|

Przewodnik Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przypomina i zachęca do lektury przewodnika "Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku". Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-02

Webinar "Opieka farmaceutyczna dla pacjentów stosujących leki wziewne"

Zaproszenie na webinar "Opieka farmaceutyczna dla pacjentów stosujących leki wziewne" prowadzony przez prof. dr hab Ewę Poleszak - 4 punkty twarde. Link do rejestracji: https://aptekarska.clickmeeting.pl/4-punkty-twarde-opieka-farmaceutyczna-dla-pacjentow-stosujacych-leki-wziewne-/register

Data publikacji: 2020-07-02

Schemat zarządzania alertami w aptekach ogólnodostępnych. Serializacja.

Jak postępować przed wydaniem leku, który podlega serializacji? Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-01

Od 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego dotycząca danych na recepcie.

Od 1 lipca 2020 wchodzi w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego dotycząca danych na recepcie. Zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1590) w art. 96a ust 8 Prawa farmaceutycznego uchyla się pkt.2

Dotychczasowe brzmienie tego punktu.

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: ….

2) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:

a) braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej,

b) osoby bezdomnej - identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby świadczeniodawcy,

c) pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej - symbol „X”, który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b;

W związku z powyższym od 1 lipca 2020 osoba uprawniona, na recepcie, nie musi wpisywać identyfikatora Oddziału NFZ

Data publikacji: 2020-07-01

Od 1 lipca 2020 roku niższe stawki VAT

 1 lipca 2020 roku wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT na niektóre wyroby dostępne w aptekach. 

Dla niżej wymienionych pozycji  od  1.07.2020 r.  zmianie  ulegają  stawki  VAT  z  8 % na 5 %:

 -CN 9619 00 - Podpaski, tampony, pieluchy dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

-CN dowolne - Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

 W związku z zachodzącymi od 1 lipca br. zmianami w VAT użytkownicy systemu KS-AOW powinni zaktualizować swój system apteczny wg. instrukcji „Zmiany w VAT od 1 lipca 2020”, która jest do pobrania z głównego okna programu i znajduje się w zakładce „O SYSTEMIE”.

Źródło informacji: opracowanie wykonane przez mgr Ewę Kłodę, doradcę podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej: Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-06-30

|<<<<11121314
15
16171819>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO