WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<11121314
15
16171819>>>>|

Obowiązujący od 1 listopada 2020 r. wykaz leków refundowanych

W Dzienniku Urzędowym Ministra zdrowia opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poz. 88/2020) Czytaj dalej...
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (poz.89/2020) Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-23

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

W Dzienniku Ustaw (poz. 1847/2020) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-22

Jak przygotować raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019?

Już tylko kilka dni zostało aptekom na przekazanie do BDO raportu o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Wszystkie apteki muszą to zrobić do 31.10.2020! W swoim artykule opiszę jak przeprowa..

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
Już tylko kilka dni zostało aptekom na przekazanie do BDO raportu o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Wszystkie apteki muszą to zrobić do 31.10.2020! W swoim artykule opiszę jak przeprowa..

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o

Wszystkie apteki muszą przekazać do BDO do 31 października 2020r. raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Instrukcja krok po kroku, źródło mgr.farm Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-10-21

Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji. Czytaj dalej... Pismo NIA ws. oznaczeń na recepcie

Data publikacji: 2020-10-19

Komunikat MZ w sprawie osoób realizujących recepty

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece lub punkcie aptecznym przez inną osobę, niż pacjent którego recepta dotyczy, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń, w szczególności żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zawiera w tym zakresie wprost wyrażonego zakazu ani żaden przepis prawa nie stanowi wprost, że tylko ten, komu przepisano receptę, ma wyłączne prawo do jej realizacji w aptece lub punkcie aptecznym. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-16

|<<<<11121314
15
16171819>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO