WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<1
2
3456789>>>>|

Komunikat w sprawie możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji

Minister Zdrowia informuje, że recepty na szczepionki, dla których zasadniczym terminem realizacji jest termin 30-dniowy, w związku z istniejącym stanem epidemii (na który nakłada się również nadchodzący okres jesienno-zimowy i związany z nim tzw. „sezon grypowy”), powinny móc być wyjątkowo realizowane również po upływie wskazanego wyżej terminu. Czytaj dalej... Pismo NIA ws. szczepionek

Data publikacji: 2020-10-16

Komunikat biura OIA w Białymstoku

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zarażenia COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnej ostrożności, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura OIA w Białymstoku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 Zachęcamy do korzystania z kontaktu:  

  • telefonicznego 85/732 52 75, 85/740 60 72
  • e-mail: biuro@oiab.com.pl

Data publikacji: 2020-10-15

Specjalizacja z Farmacji Klinicznej.

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zwracają się pytaniem i prośbą o zgłoszenie do Biura OIA w Białymstoku potrzeby i chęci odbycia specjalizacji z Farmacji Klinicznej (planowane miejsce odbywania specjalizacji klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego z farmacji klinicznej dostępne są na stronie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: http://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-farmaceuci-szkolenie-specjalizacyjne).
W zależności od ilości chętnych osób do odbycia powyższej specjalizacji podjęte zostaną próby otrzymania dofinansowania do kosztów specjalizacji, zmniejszające ich koszt. Prosimy o zgłoszenie chęci odbycia takiej specjalizacji do Biura OIA w Białymstoku drogą mailową
(biuro@oiab.com.pl) lub telefonicznie (85 732 52 75) do dnia 20.10.2020 r.

Data publikacji: 2020-10-15

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2020r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2020 r. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tzw. godzin dla seniora

W związku z występowaniem w Polsce stanu epidemii, 14 października br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym w ramach tzw.” godzin dla seniora”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 apteki mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60 r.ż.  Wyjątek w obowiązującej od 15 października br. regulacji stanowią sytuacje w przypadku, których wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-15

<1
2
3456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO