WYBORY 2019
<1
2
3456789>>>>|

E-recepta - niezgodności w części wizualnej i graficznej. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Data publikacji: 2020-01-02

Obowiązek umieszczania na paragonach numeru NIP nabywcy przy wystawianiu faktur VAT.

Data publikacji: 2020-01-02

Zalecenia dotyczące unikania błędów w dawkowaniu metotreksatu w chorobach zapalnych .

Data publikacji: 2020-01-02

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Data publikacji: 2020-01-02

Przypomnienie o potrzebie umieszczania, od dnia 1 stycznia 2020 r., numeru rejestrowego BDO na paragonach i fakturach wystawianych przez apteki.

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r. Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in.  "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach), do których zaliczane są apteki.
Po dokonaniu rejestracji w bazie BDO każdy podmiot otrzymał numer rejestrowy, który od dnia 1 stycznia 2020 roku powinien być umieszczany na paragonach i fakturach wystawianych przez apteki. W tym celu zachęcamy do kontaktu z obsługą informatyczną Państwa aptek.
Jeżeli apteka nie dokonała jeszcze rejestracji w systemie BDO zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi informacjami na ten temat umieszczonymi na naszej stronie, pod adresem http://www.oiab.com.pl/?dzial=1&page=5

Data publikacji: 2020-01-02

<1
2
3456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO