WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<20212223
24
25262728>>>>|

PILNE. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych...

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw (poz.2301/2019) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje....

Druk rozporządzenia

Data publikacji: 2019-11-25

Obowiązek rejestracji aptek w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach - przypomnienie

Obowiązek rejestracji aptek w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach - przypomnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r.
Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in.  "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach) do których zaliczane są apteki.
Uproszczoną wersje formularza, zawierającą najczęściej występujące w aptekach kody odpadów można pobrać poniżej:
 Wniosek BDO          Oświadczenie BDO

Informacja dotycząca sposobu wypełnienia:
1. Formularz sporządza podmiot wpisany do CEIDG lub spółka (Posiadacz odpadów).
2. Dla każdej apteki/hurtowni/punktu aptecznego/punktu prowadzenia działalności należy wypełnić osobny Dział XII (należy wymienić wszystkie miejsca wytwarzania odpadów).
3. Łączną liczbę wypełnionych Działów XII (miejsc wytwarzania odpadów) należy wpisać w Dziale I, pkt. 2 - przy polu "Dział XII / liczba tabel".
4. Przygotowany i podpisany formularz wysyłamy wraz z oświadczeniem do Marszałka Województwa właściwego dla adresu posiadacza odpadów (główny adres spółki/firmy).
5. Od stycznia 2020r. gospodarowanie odpadami bez numeru rejestrowego nie będzie możliwe.
6. Rejestr BDO i szczegółowe informacje są dostępne na stronie
https://bdo.mos.gov.pl
Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?
  - za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny,
- za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub zgłoszenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny,
- za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2000 do 10000 zł.
Pełny formularz/wniosek zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Data publikacji: 2019-11-25

Podziękowania

 KOLEŻANKI I KOLEDZY FARMACEUCI, CZŁONKOWIE OIA w BIAŁYMSTOKU

 w imieniu ustępujących organów Okręgowej Izby Aptekarskiej VII kadencji i wybranych, w dniu 17 listopada 2019 r. na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym na VIII kadencję nowych organów, pragniemy podziękować wszystkim farmaceutom, którzy wzięli udział w rejonowych zebraniach wyborczych oraz wybranym delegatom, którzy wzięli udział w zjeździe za zaangażowanie i poświęcenie swego czasu na rzecz rozwoju samorządu zawodowego. Dzięki Wam wybory i zjazd odbyły się w wyjątkowo spokojnej i merytorycznej atmosferze obrad. Wyrażamy nadzieję, że taka atmosfera będzie dominująca w pracy organów samorządu VIII kadencji.

 Mgr farm. Tomasz Sawicki

 Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku VIII kadencji

 

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku  VI i VII kadencji

Data publikacji: 2019-11-21

IV Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim.

Data publikacji: 2019-11-20

Mgr farm Tomasz Sawicki - nowym Prezesem ORA w Białymstoku

W dniu 17 listopada 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku wybrał mgr farm. Tomasza SAWICKIEGO Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku VIII-ej kadencji.

Data publikacji: 2019-11-18

|<<<<20212223
24
25262728>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO