WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<24252627
28
29303132>>>>|

Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty - nowe procedury przyznawania.

W związku z panującą pandemią Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że tymczasowo zmienia zasady składania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty .

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@oiab.com.pl
w postaci:

  • skanu wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – proszę pobrać>>>,
  • skanu orzeczenia lekarskiego potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty wydanego dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku,
  • skanu dyplomu/zaświadcznia ukończenia studiów na kierunku farmacja,
  • skanu informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu lub taką informację uzyskaną drogą elektroniczną (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Proszę przesłać całość tzn. trzy pliki: plik podpisu kwalifikowanego (.xades), plik .pdf oraz plik .xml,
  • skanu zdjęcia (paszportowego)

Oryginały dokumentów należy NIEZWŁOCZNIE przesłać do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, ul. Ludwika Zamenhofa 27; 15-435 Białystok.

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

Wszystkich informacji dot. przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty udziela biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku tel 85/7325 275, 85/7406 072; e-mail: biuro@oiab.com.pl

 

Data publikacji: 2020-04-06

Komunikat Prezesa URPL z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że wszystkie testy używane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. […] Czytaj więcej...

Data publikacji: 2020-04-04

Opłata recyclingowa w aptekach.

Każda apteka, która wydawaje pacjentom torebki foliowe, powinna wykonać przelew pobranej opłaty recyclingowej na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego województwa, w którym prowadzi działalność.
Za pierwszy kwartał roku 2020 należy ją uiścić  do dnia 15 kwietnia 2020r. W roku 2020 obowiązuje kwartalne rozliczanie tej opłaty , tzn. należy dokonać wpłaty na konto urzędu do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Po wykonaniu przelewu należy przekazać elektroniczne rozliczenie ilości odpadów(zarówno relamówek jak i leków przeterminowanych) w BDO do 30 czerwca 2020r.   Czytaj więcej ...

Data publikacji: 2020-04-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, poz. 563 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Komunikat ws. zmiany godzin pracy biura OIAB

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zarażenia COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnej ostrożności, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura OIA w Białymstoku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Biuro Izby od 26 marca 2020r. do odwołania będzie czynne w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00

Zachęcamy do korzystania z kontaktu:

  •  telefonicznego 85/732 52 75, 85/740 60 72
  •  e-mail: biuro@oiab.com.pl 

 

Data publikacji: 2020-04-02

|<<<<24252627
28
29303132>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO