WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<123
4
56789>>>>|

Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.3.2020 r. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

WYKAZ LEKÓW ZAGOROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2020 ROKU

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz.27/2020) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 2 kwietnia 2020 roku. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Apteka ma obowiązek zapewnienia pacjentom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk

Informujemy, że zgodnie z §10 pkt 7 ppkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz. U. 2020 poz. 566, apteki mają obowązek zapewnienia pacjentom rękawiczek jednorazwych lub środków do dezynfekcji rąk. Treść rozporządzenia...

Data publikacji: 2020-04-02

W godzinach 10.00 - 12.00 apteki będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

W rządowym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano informację, że w godzinach 10.00 - 12.00 apteki będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. Czytaj dalej ...

Podstawą prawną tej zmiany jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz.577/2020) Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

<123
4
56789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO