WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<1234
5
6789>>>>|

Farmakopea Polska powinna być dostępna w każdej aptece.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku zapewnienia przez apteki ogólnodostępne oraz apteki szpitalne dostępu do obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej  Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-09-07

Zaproszenie na szkolenie on-line 3 lub 4 września 2020r.

Data publikacji: 2020-09-03

Zgłaszanie podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktu leczniczego -przypomnienie procedury

W związku z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na temat znacznego wzrostu zgłoszeń farmaceutów dotyczących wad jakościowych i reklamacji jakościowych produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych, przypominamy procedurę zgłoszenia podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktów leczniczych. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-09-02

Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil

Minister Zdrowia ogłasza, że od 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28). Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-09-01

Ministerstwo Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Komunikat MZ przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL. Minister zdrowia przypomina, że od 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) spoczywa na podmiotach prowadzących obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na dobę. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-09-01

<1234
5
6789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO