WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<1234
5
6789>>>>|

Jak przygotować raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019?

Już tylko kilka dni zostało aptekom na przekazanie do BDO raportu o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Wszystkie apteki muszą to zrobić do 31.10.2020! W swoim artykule opiszę jak przeprowa..

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
Już tylko kilka dni zostało aptekom na przekazanie do BDO raportu o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Wszystkie apteki muszą to zrobić do 31.10.2020! W swoim artykule opiszę jak przeprowa..

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o

Wszystkie apteki muszą przekazać do BDO do 31 października 2020r. raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Instrukcja krok po kroku, źródło mgr.farm Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-10-21

Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji. Czytaj dalej... Pismo NIA ws. oznaczeń na recepcie

Data publikacji: 2020-10-19

Komunikat MZ w sprawie osoób realizujących recepty

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece lub punkcie aptecznym przez inną osobę, niż pacjent którego recepta dotyczy, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń, w szczególności żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zawiera w tym zakresie wprost wyrażonego zakazu ani żaden przepis prawa nie stanowi wprost, że tylko ten, komu przepisano receptę, ma wyłączne prawo do jej realizacji w aptece lub punkcie aptecznym. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-16

Komunikat w sprawie możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji

Minister Zdrowia informuje, że recepty na szczepionki, dla których zasadniczym terminem realizacji jest termin 30-dniowy, w związku z istniejącym stanem epidemii (na który nakłada się również nadchodzący okres jesienno-zimowy i związany z nim tzw. „sezon grypowy”), powinny móc być wyjątkowo realizowane również po upływie wskazanego wyżej terminu. Czytaj dalej... Pismo NIA ws. szczepionek

Data publikacji: 2020-10-16

Specjalizacja z Farmacji Klinicznej.

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zwracają się pytaniem i prośbą o zgłoszenie do Biura OIA w Białymstoku potrzeby i chęci odbycia specjalizacji z Farmacji Klinicznej (planowane miejsce odbywania specjalizacji klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego z farmacji klinicznej dostępne są na stronie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: http://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-farmaceuci-szkolenie-specjalizacyjne).
W zależności od ilości chętnych osób do odbycia powyższej specjalizacji podjęte zostaną próby otrzymania dofinansowania do kosztów specjalizacji, zmniejszające ich koszt. Prosimy o zgłoszenie chęci odbycia takiej specjalizacji do Biura OIA w Białymstoku drogą mailową
(biuro@oiab.com.pl) lub telefonicznie (85 732 52 75) do dnia 20.10.2020 r.

Data publikacji: 2020-10-15

<1234
5
6789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO