WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<1234
5
6789>>>>|

Zdalne zabezpieczenie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 podczas epidemii COVID-19

Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 zabezpieczenie przez inspektorów ds. wytwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz. U. z 2012 r. Poz. 236) będzie odbywało się w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-05-09

Wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Farmaceuty NOWYM członkom Izby.

Biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, informuje że wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Farmaceuty nowym członkom OIA w Białymstoku odbędzie się w dniu 13 maja 2020r. W związku z panującą sytuacją epidemilogiczną o godzinie przybycia zostaniecie Państwo powiadomieni w e-mail.

Data publikacji: 2020-05-08

Zaproszenie do aktywności ruchowej FarMA

Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić i zaprosić członków okręgowych izb aptekarskich do bezpłatnego uczestnictwa w programie aktywności ruchowej pn. FarMA zainicjowanym i sponsorowanym przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. Ideą programu jest kontynuowanie aktywności ruchowej stanowiącej bardzo ważną część zdrowego stylu życia. Program adresowany jest do wszystkich chętnych osób, a zwłaszcza do tych, które z powodu  wymuszonych epidemią ograniczeń nie mogą kontynuować zajęć w klubach fitness lub na siłowaniach. Czytaj dalej... 

Data publikacji: 2020-05-08

Zasady wystawiania i realizacji recept refundowanych dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasad wystawania i realizacji recept refundowanych dla ZHDK. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-05-07

Aktualizacja dokumentacji systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał aktualizacji dokumentacji systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-05-06

<1234
5
6789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO