WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<1234
5
6789>>>>|

Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki

W związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia wady jakościowej polegającej na uzyskaniu przez produkt leczniczy Biotrakson (Ceftriaxonum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 2 g; numer serii: 25020921A termin ważności: 09.2023, oraz numer serii: 25030921A termin ważności: 09.2023; podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A,  wyniku poza specyfikacją w parametrze endotoksyny w próbach archiwalnych, co może skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia pacjenta, Główny Inspektor ... Czytaj...

Data publikacji: 2022-04-13

Sprawowanie opieki farmaceutycznej poza apteką - stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej

Mając na uwadze konieczność wzmocnienia roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać aktywny udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią, w dniu 26 stycznia 2022 r. Naczelna Rada Aptekarska wyraziła swoją opinię, w formie stanowiska, w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką...Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-04-13

Rozporządzenie MZ w sprawie praktyki zawodowej w aptece

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie praktyki zawodowej w aptece...Czytaj...

Data publikacji: 2022-04-13

Informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych - nowa zakładka na stronie NIA

Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła z nową zakładkę zawierającą najważniejsze informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE, którzy chcą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-04-08

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej. Identyfikacja pacjenta odbywać się będzie na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-04-08

<1234
5
6789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO