WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<3456
7
891011>>>>|

Informacja Prezesa URPL w sprawie opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC W przypadku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC, Prezes Urzędu stoi na stanowisku, iż produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu produktu leczniczego... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-03-29

Zakrywanie nosa i ust przy pomocy maseczki w aptekach wciąż obowiązkowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do 30 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza. Nakaz obowiązuje również w aptekach... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-03-28

Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty - procedura przyznawania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, zgodnie z z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, absolwenci farmacji powinni złożyć w biurze OIA w Białymstoku następujące dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji – dyplom ukończenia studiów na kierunku farmacja;
2) orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty wydane dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku;
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynnościprawnych;
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie, że osoba nie została skazana prawomocnymwyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo

Wniosek o przyznanie PWZF i wpis do rejestru farmaceutów do pobrania tutaj.

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w Izbie na terenie, której zamierza się podjąć pracę zawodową.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

Wszystkich informacji dot. przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty udziela biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku tel 85/7325 275, 85/7406 072; e-mail: biuro@oiab.com.pl

Data publikacji: 2022-03-25

Informacja z RARS w sprawie darowizny leków i wyrobów medycznych na rzecz pomocy Ukrainie

Informacja z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w sprawie darowizny leków i wyrobów medycznych na rzecz pomocy Ukrainie. Oświadczenie o przekazaniu darowizny...Czytaj dalej...    Umowa darowizny... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-03-25

Farmaceuci Ukrainie

Farmaceuci Ukrainie - to oddolna inicjatywa stworzona przez farmaceutów, pod przewodnictwem mgr farm. Agnieszki Stankiewicz. Zgodnie z przesłaniem jest to akcja charytatywna w formie cyklu wykładów edukacyjnych, na które wejściówką będzie wpłata z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich medyków.

Więcej informacji, jak tez możliwość zapisów na wykłady znajdziemy na stronie https://farmaceuciukrainie.pl/    Zachęcamy do wsparcia akcji. 

Data publikacji: 2022-03-17

|<<3456
7
891011>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO