WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<3456
7
891011>>>>|

Komunikat dotyczący obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Minister Zdrowia wydał komunikat dotyczący obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W treści komunikatu czytamy:

  • obwieszczenie Ministra Zdrowia w  sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwana dalej ,,ustawą o refundacji”, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r."
  • Kolejne (nowe) obwieszczenie dotyczące wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie od dnia 1 września 2020 r.Czytaj dalej..

Data publikacji: 2020-05-03

Webinar RECEPTY WYSTAWIANE PRZEZ FARMACEUTĘ ...6 maja 2020r. godz. 19.00

 Aptekarska Szkoła Zarządzania zaprasza na kolejny webinar, który odbędzie się w dniu 6 maja (środa) godz: 19:00 
Temat: "Recepty wystawiane przez farmaceutę. Wybrane problemy z realizacji e-recepty". Prelegent: mgr farm. Marian Witkowski (konsultant farmaceutyczny współpracujący z Naczelną Izbą Aptekarską) 

Link do rejestracji: https://aptekarska.clickmeeting.pl/recepty-wystawiane-przez-farmaceute-wybrane-problemy-z-realizacji-e-recepty-/register 

Rejestracja bez ograniczeń, natomiast limit miejsc podczas webinaru ograniczony. O udziale w webinarze decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia, a nie kolejność rejestracji.

Za udział w webinarze otrzymują Państwo certyfikat na 2 punkty miękkie (patronat Naczelnej Izby Aptekarskiej). Prosimy o wpisanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.

Data publikacji: 2020-05-03

Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła dokument: „Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2”. Dokument jest dziełem wybitnych polskich specjalistów w dziedzinach  anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, mikrobiologii, wirusologii, pulmonologii oraz radiologii. Zalecenia oparto na nielicznych jeszcze pracach oryginalnych, analizie wytycznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych i opiniach polskich ekspertów. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-28

Prośba o dostarczenie odpisów dyplomów ukończenia uczelni.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawody Farmaceuty w kwietniu 2020r., o jak najszybsze dostarczenie do biura OIA w Białymstoku odpisów dyplomów. Równocześnie prosimy osoby, które podjęły pracę, a nie zgłosiły tego faktu w rejestrze farmaceutów o przesłanie informacji na e-mail: biuro@oiab.com.pl

Data publikacji: 2020-04-28

Tarcza Antykryzysowa - informacje na stronie GOV.PL

Na stronach gov.pl - umieszczone zostały w przystępnej formie informacje na temat "Tarczy Antykryzysowej".

Do wykorzystania przez: 

1) przedsiębiorcę: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

2) pracownika: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

Data publikacji: 2020-04-27

|<<3456
7
891011>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO