WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<3456
7
891011>>>>|

PRZYPOMINAMY!!! Zalecenia NFZ w sprawie uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Kominikat Narodowego Funduszu Zdrowia  dla kierowników aptek, posiadających z Funduszem podpisaną umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.  NFZ ZALECA PRZEKAZYWANIE UZGODNIONEGO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.  Komunikat  wraz z instrukcją do pobrania tutaj...

Data publikacji: 2020-03-25

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-03-25

Komunikat ws. zawiadomienia o zmianie godzin pracy apteki

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany rozkładu godzin pracy apteki ogólnodostępnej (lub jej zamknięcia), ustalonego w trybie art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) przez właściwą dla lokalizacji apteki radę powiatu, o zmianie należy zawiadomić następujące podmioty:

  • starostwo powiatowe (urząd miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwe ze względu na lokalizację apteki,
  • Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku,
  • Warmińsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie (dla aptek w Ełku),
  • Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dla aptek w Ełku)
  • Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku

Zawiadomienie powinno być podpisane nie tylko przez kierownika apteki, ale również przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy prowadzącego aptekę (chyba, że kierownik apteki jest jednocześnie osobą uprawnioną w tym zakresie). Zawiadomienie można przesłać jako skan pisma pocztą mailową lub wysłać pocztą tradycyjną.

O powrocie do stałych godzin pracy apteki (ponownego jej otwarcia) należy również zawiadomić powyższe podmioty z chwilą ustania przyczyn zmian w zakresie godzin pracy.

Data publikacji: 2020-03-25

Komunikat GIF w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego. Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-03-24

Pismo odnośnie przekazywania informacji do WIF w Białymstoku w przypadku zamknięcia apteki/ punktu aptecznego i zmian godzin czynności

W załączeniu pismo odnośnie przekazywania informacji do WIF w Białymstoku w przypadku zamknięcia apteki/ punktu aptecznego i zmian godzin czynności (w związku z epidemią COVID) Czytaj dalej...

 

Data publikacji: 2020-03-24

|<<3456
7
891011>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO