WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<4567
8
9101112>>>>|

Komunikat Centrali NFZ w sprawie obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii P贸艂nocnej uprawnionych do 艣wiadcze艅 zdrowotnych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó艂nocnej osi膮gn臋艂y porozumienie w sprawie umowy o handlu i wspó艂pracy. Czas do zako艅czenia okresu przej艣ciowego by艂 bardzo krótki. Dlatego 29 grudnia 2020 r. Rada UE przyj臋艂a decyzj臋 2020/2252 zezwalaj膮c膮 na podpisanie umowy i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r. I. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC) Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-11

Informacja Prezesa Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych w sprawie wydania rekomendacji dotycz膮cej wydania przez Europejsk膮 Agencj臋 Lek贸w (EMA) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla szczepionki COVID-19 Moderna

Na stronie Urz臋du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawi艂a si臋 nowa informacja w sprawie wydania rekomendacji dotycz膮cej wydania przez Europejsk膮 Agencj臋 Leków (EMA) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla szczepionki COVID-19 Moderna. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-11

Zmiana kategorii dost臋pno艣ci z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast

Prezes URPL 22 grudnia  2020 roku wyda艂 decyzj臋 nr UR/ZD/2869/20 dotycz膮c膮 zmiany kategorii dost臋pno艣ci z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast, Famotidinum, tabletki, 20 mg, nr pozwolenia R0147. Podmiot odpowiedzialny: Zak艂ady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2021-01-05

Komunikat w sprawie wykazu pa艅stw realizacji, kt贸re nie realizuj膮 recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej

Na podstawie art. 95b ust. 4 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z pó藕n. zm.) niniejszym zamieszcza si臋 wykaz pa艅stw realizacji, które nie realizuj膮 recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowi膮cy za艂膮cznik do komunikatu. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-04

Funkcjonalno艣膰 systemu P1

Z dniem 31 grudnia 2020 r. mo偶liwa b臋dzie realizacja przez pracowników medycznych obowi膮zku weryfikacji informacji o lekach, 艣rodkach spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej 艣wiadczeniobiorcom, którzy uko艅czyli 75 rok 偶ycia oraz 艣wiadczeniobiorcom w okresie ci膮偶y, a tak偶e uzyskanie dost臋pu do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano wspomniane produkty. Powy偶sze informacje udost臋pniane s膮 pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgod膮 pacjenta wyra偶on膮 przez Internetowe Konto... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-01-04

|<<4567
8
9101112>>>>|