WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<4567
8
9101112>>>>|

Pismo ORA w Białymstoku do Starostów ws. zabezpieczenia całodobowo dostępności do usług farmaceutycznych.

W związku z napływającymi informacjami od farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, zmuszanych przez urzędników właściwych organów samorządu terytorialnego do zabezpieczenia całodobowo dostępności do usług farmaceutycznych oraz niepokojącymi wiadomościami dotyczącymi wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku żąda podjęcia działań zmierzających do wypracowania kompromisu pomiędzy aptekarzami, a urzędnikami właściwych terytorialnie organów administracji samorządowej (starostowie, prezydenci miast oraz radni  samorządowi)... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-10-06

Oświadczenie OIA w Białymstoku ws. dyżurów aptek w Łomży.

W dniu 02.10.2020 r. na stronie internetowej www.mylomza.pl (pod adresem https://mylomza.pl/artykul/apteki-nocne-w-lomzy/1085656) została umieszczona informacja o harmonogramie dyżurów aptek na terenie miasta Łomża do końca 2020 r.. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku informuje, iż nie wydała opinii w przedmiotowej sprawy z uwagi na braki w dokumentacji złożonej przez Urząd Miasta Łomża. ORA w Białymstoku, w dniu 11września 2020r., wystąpiła z pismem do Urzędu Miasta Łomża z wnioskiem o uzupełnienie przesłanej dokumentacji, w celu wydania opinii. Powyższe pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta Łomża. Konsekwencją tego jest uchwalenie, przez Radę Miejską miasta Łomża, harmonogramu dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Łomża do końca 2020 roku bez uzyskania opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, co stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 959, 1495, 1542, 1556, 1590, 1818 i 1905). Treść pisma OIAB w załaczeniu...TUTAJ

Data publikacji: 2020-10-02

PILNE! Apteki uprawnione do składania zapotrzebowania na szczepionki dla pracowników.

Resort zdrowia uruchomił serwis, za pośrednictwem którego podmiot może złożyć zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla pracowników. Należy wypełnić formularz i wysłać go do 8 października 2020 r. do godz. 15:00. Czytaj więcej...

Data publikacji: 2020-10-01

Zmiana terminu uruchomienia funkcjonalności systemu ws. e-recept 75+

Od 1 grudnia nastąpi uruchomienie nowej funkcjonalności systemu e-Zdrowie, która będzie umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do tzw. recept 75+ Oznacza to przesunięcie planowanego wcześniej terminu o 3 miesiące. Czytaj więcej ...

Data publikacji: 2020-10-01

Od 1 października zmiany w wystawianiu faktur w aptekach.

Od 1 października 2020r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek raportowania dokonywanych transakcji za pomocą pliku JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.... Cztaj więcej ...   Źródło mgr farm.

Data publikacji: 2020-10-01

|<<4567
8
9101112>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO