WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<5678
9
10111213>>>>|

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%. Czytaj dalej... 

Data publikacji: 2020-08-11

Opinia prawna dotycząca wprowadzenia uprawnienia do wystawiania recept PA/PF, a przynależność do OIA

Dzięki uprzejmości Pana mec. Krystiana Szulca - prawnika Śląskiej OIA w Katowicach przedstawiamy opinię prawną nt.: "Zmiana prawa farmaceutycznego z dnia 1.04 2020 r., wprowadzenie uprawnienia dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu do wystawiania recept pro auctore i pro familia, a obowiązek przynależność farmaceuty do Izby Aptekarskiej"... Czytaj więcej...

Data publikacji: 2020-08-11

Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ.

Od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. […] Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-31

Termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów przesunięty do 14.08.2020r.

Minister Zdrowia wydłużył do dnia 14 sierpnia 2020r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020r. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-30

Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7)

Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7) Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-07-29

|<<5678
9
10111213>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO