WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<5678
9
10111213>>>>|

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 14,00 zł.

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 14,00 zł.

 Podstawą prawną jest art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków* „7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”

Od dnia 1 stycznia 2021 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2.800,00 zł brutto. (2.800,00 zł x 0,50% = 14,00 zł).

Data publikacji: 2020-12-31

Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept

Data publikacji: 2020-12-31

Komunikat MZ w sprawie produktu leczniczego Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.12.2020 r. w sprawie produktu leczniczego Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań, za dopuszczalne również w Polsce należy  uznać  i rekomenduje się podanie 6 dawek z jednej fiolki, przy zastrzeżeniu, że każdorazowo pacjent musi otrzymać pełną dawkę leku Comirnaty, czyli 0,3 ml. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-12-31

Komunikat MZ w sprawie szczepienia personelu medycznego - przedłużenie zapisów do 14 stycznia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się nowy komunikat w sprawie szczepienia personelu medycznego. Zapisy zostały przedłużone do 14 stycznia. Pełna treść komunikatu dostępna jest po kliknięciu w odnośnik poniżej: Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepienia personelu medycznego – przedłużenie zapisów do 14 stycznia 2021r. Czytaj dalej... 

Data publikacji: 2020-12-30

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej Informuję, że Suplement 10.3 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 stycznia 2021r. Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-12-29

|<<5678
9
10111213>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO