WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<5678
9
10111213>>>>|

Korespondencja NIA z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim ws. konieczności zorganizowania obsługi pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności

Korespondencja Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej z Wojewodą Podlaskim ws. konieczności zorganizowania obsługi pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wniosek Prezes NIA do Wojewody Podlaskiego....Czytaj dalej ...

Pismo PUW... Czytaj dalej ...

Opinia PWIF ... Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-03-17

Od 1 kwietnia 2020r. nowa wysokość składki członkowskiej na OIA w Białymstoku.

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku uchwałą z dnia 5 lutego 2020 roku ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej (wchodzącą w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r.) na kwotę 60 zł dla wszystkich członków OIA w Białymstoku, bez względu na miejsce pracy, zajmowane stanowisko, czy charakter zatrudnienia... Czytaj dalej...

Uchwała ORA w Białymstoku nr 30/VIII/2020 z 5 lutego 2020r. w sprawie określenia składki członkowskiej ....Czytaj dalej...

Data publikacji: 2020-03-16

Szybsze rozliczenie refundacji. Komunikat Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z komunikatem, środki finansowe zostaną przekazane aptekom przez Narodowy Fundusz Zdrowia najpóźniej następnego dnia po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-03-16

Zabezpieczenie personelu aptek - apel do przedsiębiorców

W związku z sygnałami docierającymi do izb aptekarskich, dotyczącymi braku wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek przed ryzkiem zakażenia koronawirusem lub wdrażaniem ich w sposób częściowy, Naczelna Izba Aptekarska wzywa do natychmiastowego:

  1. Zastosowania się do wytycznych przygotowanych przez samorząd aptekarski w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym
  2. Udostępnienia pracownikom aptek środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących
  3. Wdrożenia procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

Jednocześnie przypominamy, że rozwój pandemii wymaga wdrażania rozwiązań nadzwyczajnych, których najwyższym celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ochrona fachowego personelu zatrudnionego w Państwa placówkach.

Adnotacja:

Komunikat został wysłany do największych sieci aptecznych działających na rynku polskim.

Data publikacji: 2020-03-16

Zalecenia NFZ w sprawie uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Kominikat Narodowego Funduszu Zdrowia  dla kierowników aptek, posiadających z Funduszem podpisaną umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.   Komunikat do pobrania tutaj.


Data publikacji: 2020-03-13

|<<5678
9
10111213>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO