WYBORY 2019
|<<5678
9
10111213>>>>|

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty - komunikat Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Data publikacji: 2019-11-29

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie - komunikat Ministerstwa Zdrowia

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN  można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Data publikacji: 2019-11-29

Komunikat biura OIAB do nowych członków Izby.

Zwracamy się z prośbą do farmaceutów, którzy nie odebrali Praw Wykonywania Zawodu o niezwłoczny kontakt z biurem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.

Data publikacji: 2019-11-28

Komunikat biura OIAB ws. kończącego się okresu edukacyjnego 2015-2019

Data publikacji: 2019-11-28

Informacja o wejściu w życie, z dniem 14 listopada 2019 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Z dniem 14.11.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

Zmiana dotyczy stosowania, na nowych wzorach druków, określenia: „nadruk lub pieczątka, obejmujące imię i nazwisko osoby zgłaszającej, oraz jej podpis” w miejsce poprzedniego określenia („pieczątka i podpis osoby zgłaszającej”).

Sama zmiana wynika z deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców przyjętej przez Radę Ministrów.

Treść rozporządzenia (wraz z nowymi wzorami druków) można pobrać TUTAJ.

Data publikacji: 2019-11-25

|<<5678
9
10111213>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO