WYBORY 2019

 

 

 

* Organy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku wybrane podczas Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w dniu 17 listopada 2019r.

 

* Lista Delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - 17 listopada 2019r., wybranych na Zebraniach Rejonowych

 

 

* Uchwała nr 535/VII/2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.

  

* Uchwała nr 536/VII/2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie zasad podziału Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku na rejony wyborcze.

 

* Uchwała nr 537/VII/2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie wyznaczenia terminów zwołania rejonowych zebrań aptekarzy - członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, celem wyboru Delegatów.

 

* Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

 

* Informacja Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
dotycząca liczby mandatów wybieranych w rejonach wyborczych.

 

Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO