Organy

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku

Dr Edyta Mazurek-Wądołkowska
Mgr farm. Agnieszka Kita
Mgr farm. Marcin Kurowski
Mgr farm. Kamil Andrzejewski
Mgr farm. Ewa Gładkowska
Dr Grzegorz Kucharewicz
Mgr farm. Tomasz Sawicki
Dr Joanna Barbara Mikita
Mgr farm. Joanna Moroz
Mgr farm. Anna Beata Wróblewska
Dr Beata Joanna Kocięcka
Mgr farm. Jadwiga Janocha
Mgr farm. Joanna Kłosowska
Mgr farm. Emilia Osojca
Mgr farm. Barbara Sobolewska

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
 

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk

Wiceprezesi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Anna Beata Wróblewska
Dr Grzegorz Kucharewicz

Skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Joanna Moroz

Sekretarze Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Agnieszka Kita
Dr Beata Joanna Kocięcka

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Kamil Andrzejewski
Mgr farm. Tomasz Sawicki

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Mgr farm. Katarzyna Korol-Tokarzewicz

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Mgr farm. Katarzyna Popławska

Okręgowy Sąd Aptekarski:

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Zenon Wolniak

Sekretarz Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Małgorzata Strzałkowska

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Karolina Niedziołko-Bagniuk
Mgr farm. Stanisława Osak
Mgr farm. Dorota Chmielak
Mgr farm. Dorota Błaszko
Mgr farm. Wiesława Jackowska
Mgr farm. Grażyna Jurgielaniec

Okręgowa Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Mgr farm. Krzysztof Mroczek

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Mgr farm. Jerzy Worończuk

Delegaci na Zjazd Krajowy Aptekarzy

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk
Mgr farm. Marcin Kurowski
Dr Beata Joanna Kocięcka
Dr Grzegorz Kucharewicz
Mgr farm. Anna Beata Wróblewska
Mgr farm. Katarzyna Korol-Tokarzewicz
Mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska
Mgr farm. Irena Dobrakowska
Mgr farm. Ewa Gładkowska
Mgr farm. Tomasz Sawicki


Zespoły

Zespół do spraw aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych  i edukacji:

Mgr farm. Ewa Gładkowska - Przewodnicząca
Dr Edyta Mazurek-Wądołkowska
Mgr farm. Marcin Kurowski
Mgr farm. Kamil Andrzejewski
Mgr farm.  Jadwiga Janocha

Zespół do spraw aptek szpitalnych

Dr Beata Kocięcka – Przewodnicząca
Mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska
Mgr farm.  Jarosław Mateuszuk
Mgr farm. Agata Teterycz (głos doradczy)

Zespół do spraw kontaktów z instytucjami zewnętrznymi:

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk - Przewodniczący
Dr Joanna Mikita
Dr Grzegorz Kucharewicz
Mgr farm. Tomasz Sawicki

Zespół do spraw ekonomicznych i legislacyjnych:

Mgr farm. Beata Wróblewska - Przewodnicząca
Mgr farm. Tomasz Sawicki
Mgr farm. Agnieszka Kita
Mgr farm.  Barbara Sobolewska

Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO