Ta strona używa plików cookies

WYBORY 2015

Aktualności

 

 

2018-05-20

Konferencja naukowa „Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów”, 25-26 maja 2018r. Białystok, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37. Uczestnicy konferencji mogą uzyskać 4. punkty „miękkie”.

informator

 

2018-05-17

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

więcej...

 

2018-05-17

Komunikat NFZ w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

więcej...

 

Oświadczenie.

W związku z wygaśnięciem umowy współpracy z firmą Pfizer, dotyczącej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.

                                                                            Z poważaniem

                                        Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk

2018-05-13

Wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

więcej...

 

2018-05-08

Dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach.

więcej...

 

2018-04-27

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 10 maja (czwartek) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D.
Wykład pt.: „Medycyna estetyczna – fakty i mity” wygłosi dr n. med. Ewa Gułaj, lekarz medycyny estetycznej.

więcej...

 

2018-04-26

Na prośbę OIA w Warszawie informujemy o szkoleniu nt.: „DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ: SYSTEM DOKUMENTACJI.” Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników hurtowni farmaceutycznych.Za udział w szkoleniu stacjonarnym przyznawane jest 8 punktów edukacyjnych „twardych”. Szczegóły w załącznikach.
więcej...

2018-04-26

Komunikat Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczący prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty na leki refundowane.

więcej...
 

2018-04-26
Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

więcej...

 

2018-04-25

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018r. (piątek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku będzie nieczynne. 
Przepraszamy.

 

2018-04-23
Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez Okręgowa Izbę Aptekarską w Białymstoku oraz Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM pt.: „Rola pacjenta w procesie leczenia”, która odbędzie się 19 maja 2018r. w Hotelu Trio Białystok, ul. Hurtowa 3.

więcej...

 

2018-04-23

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań.

więcej...

 

2018-04-23

Szczegółowa informacja o nowych przepisach dotyczących recept lekarskich

więcej...

 

2018-04-23

Ukazał się kolejny numer 1/2018 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-04-19

Komunikat II MZ dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)

więcej...

 

2018-04-16

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza właścicieli aptek, farmaceutów, menedżerów i specjalistów na studia podyplomowe "Strategiczne i operacyjne zarzadzanie apteką". 
Istnieje możliwość możliwość dofinansowania.  Szczegółowe informacje pod adresem: podyplomowki.pl/strategiczne-operacyjne-zarzadzanie-apteka/

[plan studiów]

 

2018-04-12

Zapraszamy na szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych, wymogi RODO (GPRD) oraz projekt ustawy"w dniu 24 kwietnia 2018 roku, w godz. 16.00 -20.00
w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, które przeprowadzi Pan Rafał Nalewajko - audytor, trener, specjalista z zakresu oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Zapisy na kurs wyłącznie w biurze Izby tel. 85 732 52 75, 85 740 60 72 lub e-mali biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-04-09

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego KATADOLON, zawierającego substancję czynną flupirtynę.

więcej...

 

2018-03-20

Zapraszamy na posiedzenie naukowe współorganizowane przez OIAB i UM w Lublinie, które odbędzie się 11 kwietnia 2018r., Hotel Branicki, Białystok, ul. Zamenhofa 25.

więcej...

 

2018-03-20

XXIII Kongres "Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna"; 24 kwietnia 2018r., Katowice; Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

szczegóły     baner

 

2018-03-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

więcej...

 

2018-03-15

Komunikat NIA ws. nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

więcej...

 

2018-03-08

Zapraszamy na konferencję naukową pt.: "WPŁYW CZYNNIKÓW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH NA DZIAŁANIE LEKÓW (INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII)",
która odbędzie się 7 kwietnia 2018r., Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25, Białystok.

więcej...

 

2018-03-08

Odpowiedź Prezesa NFZ dot. błędów w Obwieszczeniu MZ z dnia 21 grudnia 2017 roku.
więcej...

 

2018-03-08

Komunikat europejskich organizacji w sprawie braku leków w aptekach: Wszystkie podmioty biorące udział w dystrybucji leków muszą współpracować...
więcej...

 

2018-03-07

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D. Wykład pt.: „Produkty pszczele a glejaki mózgu” wygłosi Prof. dr hab. Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

więcej...

 

2018-03-06

Przypominamy, że do 15 marca 2018r. należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017.
Szczegóły na: link

 

2018-03-04

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej. Lublin, 14-15 kwietnia 2018r.

[plakat]    [regulamin]

 

2018-02-11

Ukazał się kolejny numer 4/2017 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-02-11

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dn. 21 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 1 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.
Na spotkaniu kontynuowany będzie temat szczepień, który spotkał się z dużym zainteresowaniem na naszym ostatnim zebraniu.
Osoby zainteresowane mogą wcześniej przesyłać pytania dotyczące tematu szczepień na e-mail: biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-02-11

XXVII Sympozjum Historii Farmacji „APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ”, Stargard 25-27.05.2018 r.

więcej...

 

2018-02-05

Wadliwe szczepionki nie pochodzą z aptek

więcej...

 

2018-02-05

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej L.dz. P-43/2018 dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. dot. produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź) ws. sposobu realizacji recept

więcej...

 

2018-01-29

Pismo NIA do MZ dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. i znajdujących się w wykazie produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. zakładania kont w ZSMOPL

więcej...

 

2018-01-22

Nowelizacja ustawy o VAT – niektóre wyroby zmieniają stawkę z 8% na 23%. Zmiany wchodzą w życie 19 stycznia 2018 roku.

więcej...

 

2018-01-18

Informacja dotycząca realizacji obowiązku sprawozdawczego do Urzędu Statystycznego - Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.

Termin przekazania sprawozdania upływa 31.01.2018r.

więcej...

 

2018-01-15

Przypominamy Państwu o wykładzie zorganizowanym przez PTFarm. i OIAB. "Szczepienia - fakty i mity" - 17 stycznia 2018 r (środa), godz. 16:00, Aula nr 2, Euroregionalne Centrum Farmacji, UMB.

więcej...

 

2018-01-08

Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i aptekarzy; 26-28 kwietnia 2018r. w Dębicy.

więcej...

 

2018-01-05

Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera – farmaceuty

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową.

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

więcej...

 

2017-12-21

Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

więcej...

 

2017-12-14

WAŻNE!!! Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym
więcej...

 

2017-12-14
Odpowiedź MZ na pismo Pani Prezes NRA w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

więcej...

 

2017-12-08

Komunikat ws. rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Obrotu produktami Leczniczymi

więcej...

 

2017-12-01

Komunikat Oddziału Białostockiego PTFarm. i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ws. zebrań naukowo-szkoleniowych w grudniu 2017r. i styczniu 2018r.

więcej...

 

2017-10-19

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zaprasza na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, który odbędzie się 17 listopada 2017r. o godzinie 15.30. Miejsce Zjazdu: sala konferencyjna „Centrum Astoria”, Białystok ul. Sienkiewicza 4.

więcej...

 

2017-11-10

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dn. 22 listopada 2017 r.

o godz. 12:30 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.

więcej...

 

2017-11-07

Ukazał się kolejny numer 3/2017 Biuletynu OIA Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”

więcej...

 

2017-11-05

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

komunikat ZUS    broszura ZUS    pytania i odpowiedzi

 

2017-11-05

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku

więcej...

 

2017-10-20

Prawidłowy sposób dokonywania w aptekach wyceny leków recepturowych zawierających w swoim składzie jednocześnie etanol i nalewki.

więcej...

 

2017-10-19

Zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek i hurtowni na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które obowiązują od 17.10.2017r.

Uchwała    Druki

 

2017-10-17
Informujemy, że na platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty jest już dostępne szkolenie online "Pierwsza pomoc w aptece”.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy na www.dobryfarmaceuta.pl

2017-10-06

Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki.

więcej...

 

2017-10-04

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku – członkiem Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

więcej...

 

2017-10-04

W dniu 23 września 2017 roku odbyły się II Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Maratonie MTB. Dr n. farm. Bartłomiej Kałaska - członek OIA w Białymstoku, po zaciętym finiszu, zajął drugie miejsce, zdobywając tytuł V-ce Mistrza Polski Farmaceutów w Maratonie MTB.
Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

2017-09-25

Zaproszenie na obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się w dniu 11 października 2017 r. w Teatrze Capitol przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

więcej...

 

2017-09-21

Kongres Naukowy FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA.  
20-21 października 2017 r. Wrocław
, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich.

więcej...

 

2017-09-14

Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”, która odbędzie się 7 października 2017r. w Ibis Styles Białystok, Al. Piłsudskiego 25.
więcej...

 

2017-09-14

Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Zmikronizowana diosmina jako standard leczenia przewlekłej niewydolności żylnej. Rola leczenia objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych”,. połączoną z kursem 1.17. „Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości”. 22 października 2017, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok.
więcej...

 

2017-09-08

W związku koniecznością aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych
w aptekach i punktach aptecznych, prosimy kierowników aptek o sprawdzenie,
czy w Centralnym Rejestrze Farmaceutów są zarejestrowani wszyscy magistrowie farmacji zatrudnieni w ich aptekach.


Można to zrobić wpisując w wyszukiwarkę imię i nazwisko (pierwszy człon nazwiska) oraz przynależność do OIA.

https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search

 

2017-08-23

Komunikat Wydziału Gospodarki Lekami OW NFZ skierowany do kierowników aptek ws. zmiany numerów prawa wykonywania zawodu.

KOMUNIKAT   ANEKS   ZAŁĄCZNIK

 

2017-08-22

Weryfikacja zgodności danych dotyczących aptek oraz hurtowni farmaceutycznych w CSIOZ

więcej...

 

2017-08-08

Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe

więcej...

 

2017-08-08

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

więcej...

 

2017-08-04

Czy zmiana lokalizacji apteki to faktyczny problem?

więcej...

 

2017-07-31

Określanie ilości środka odurzającego na receptach w przypadku ordynowania leków w postaci plastrów transdermalnych.

więcej...

 

2017-07-31

POROZUMIENIE MIĘDZY GŁÓWNYM INSPEKTORATEM FARMACEUTYCZNYM I NACZELNĄ IZBĄ APTEKARSKĄ.

więcej...

 

2017-07-18

REPETYTORIUM – RECEPTA FARMACEUTYCZNA

więcej...

2017-07-18
II Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB

więcej...

2017-07-18
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów – FotoFarm
więcej...