Aktualności

 Biuro Izby Kontakt Organy Zespoły Szkolenia Biblioteka Sekretariat Linki Ogłoszenia Galeria Archiwum

 Publikacje

 

Polityka

prywatności

 

Ta strona używa plików cookies

WYBORY 2015

Aktualności

 

 


 

Wyrazy głębokiego współczucia

 

Pani mgr farm. Rycie Ląd

i

Pani mgr farm. Agnieszce Kita

 

z powodu śmierci Męża i Ojca

Pana Ryszarda Ląd

 

składają

członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

oraz

pracownicy biura.

 


 

2018-07-16

Ankieta jakości pracy farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych na terenie Polski.

więcej...

 

2018-07-16
Wszystkie apteki ogólnodostępne są obowiązane do dokonania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r.  o odpadach o odpadach( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 992) wszystkie apteki ogólnodostępne są obowiązane do dokonania wpisu do „rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Termin rejestracji upływa 24 lipca 2018 r. 
Wniosek o wpisanie do rejestru, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną, należy złożyć do Departamentu Rolnictwa i Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wBiałymstoku, ul. Wyszyńskiego 1, osobiście lub droga pocztową za potwierdzeniem odbioru.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie oraz informację RODO – do pobrania ze strony: 

http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rejestr_w_zakresie_gospodarki_odpadami/
Z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim, aptek dotyczy tylko dział I wniosku.
 

2018-07-14

Komunikat Polpharmy BH Sp. z o.o. w sprawie wycofania Vanatex i Vanatex HCT

więcej...

 

2018-07-12

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum) – komunikat dla aptek

więcej...

 

2018-07-12

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum) – komunikat dla pacjentów

więcej...

 

2018-07-12

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

więcej...

 

2018-07-12

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zmian w obowiązku zgłaszania zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

więcej...

 

2018-06-28

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dot. rozliczania refundacji dla leków sprowadzanych z zagranicy.

więcej...

 

2018-06-06

Rekrutacja na Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

więcej...

 

2018-05-29

W dniu 1 czerwca 2018r. biuro Okręgowej izby Aptekarskiej w Białymstoku będzie nieczynne.
 

2018-05-29
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), informujemy o przypadkach zwracania się nierzetelnych firm do przedsiębiorców prowadzących apteki z propozycjami wdrożenia procedur wynikających z obowiązku stosowania wyżej wymienionych przepisów.
OIA w Białymstoku sugeruje sprawdzenie wiarygodności, kompetencji, rekomendacji i doświadczenia we wdrażaniu procedur RODO w dostępnych rejestrach (CEIDG, KRS) oraz na stronie internetowej firmy przed podjęciem decyzji o ewentualnym wyborze tejże firmy.
 

2018-05-29
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTFarm. i OIA w Białymstoku, odbędzie się dn. 5 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 14:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.
Wykład pt. "Słońce - pomaga czy szkodzi? Zasady fotoprotekcji i pielęgnacji skóry po opalaniu" wygłosi dr n. med. Marek Niczyporuk z Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

więcej...

 

2018-05-25

RODO W TWOJEJ APTECE – BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA

więcej...

 

2018-05-20

Konferencja naukowa „Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów”, 25-26 maja 2018r. Białystok, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37. Uczestnicy konferencji mogą uzyskać 4. punkty „miękkie”.

informator

 

2018-05-17

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

więcej...

 

2018-05-17

Komunikat NFZ w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

więcej...

 

Oświadczenie.

W związku z wygaśnięciem umowy współpracy z firmą Pfizer, dotyczącej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.

                                                                            Z poważaniem

                                        Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk

2018-05-13

Wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

więcej...

 

2018-05-08

Dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach.

więcej...

 

2018-04-27

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 10 maja (czwartek) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D.
Wykład pt.: „Medycyna estetyczna – fakty i mity” wygłosi dr n. med. Ewa Gułaj, lekarz medycyny estetycznej.

więcej...

 

2018-04-26

Na prośbę OIA w Warszawie informujemy o szkoleniu nt.: „DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ: SYSTEM DOKUMENTACJI.” Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników hurtowni farmaceutycznych.Za udział w szkoleniu stacjonarnym przyznawane jest 8 punktów edukacyjnych „twardych”. Szczegóły w załącznikach.
więcej...

2018-04-26

Komunikat Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczący prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty na leki refundowane.

więcej...
 

2018-04-26
Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

więcej...

 

2018-04-25

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018r. (piątek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku będzie nieczynne. 
Przepraszamy.

 

2018-04-23
Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez Okręgowa Izbę Aptekarską w Białymstoku oraz Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM pt.: „Rola pacjenta w procesie leczenia”, która odbędzie się 19 maja 2018r. w Hotelu Trio Białystok, ul. Hurtowa 3.

więcej...

 

2018-04-23

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań.

więcej...

 

2018-04-23

Szczegółowa informacja o nowych przepisach dotyczących recept lekarskich

więcej...

 

2018-04-23

Ukazał się kolejny numer 1/2018 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-04-19

Komunikat II MZ dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)

więcej...

 

2018-04-16

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza właścicieli aptek, farmaceutów, menedżerów i specjalistów na studia podyplomowe "Strategiczne i operacyjne zarzadzanie apteką". 
Istnieje możliwość możliwość dofinansowania.  Szczegółowe informacje pod adresem: podyplomowki.pl/strategiczne-operacyjne-zarzadzanie-apteka/

[plan studiów]

 

2018-04-12

Zapraszamy na szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych, wymogi RODO (GPRD) oraz projekt ustawy"w dniu 24 kwietnia 2018 roku, w godz. 16.00 -20.00
w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, które przeprowadzi Pan Rafał Nalewajko - audytor, trener, specjalista z zakresu oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Zapisy na kurs wyłącznie w biurze Izby tel. 85 732 52 75, 85 740 60 72 lub e-mali biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-04-09

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego KATADOLON, zawierającego substancję czynną flupirtynę.

więcej...

 

2018-03-20

Zapraszamy na posiedzenie naukowe współorganizowane przez OIAB i UM w Lublinie, które odbędzie się 11 kwietnia 2018r., Hotel Branicki, Białystok, ul. Zamenhofa 25.

więcej...

 

2018-03-20

XXIII Kongres "Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna"; 24 kwietnia 2018r., Katowice; Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

szczegóły     baner

 

2018-03-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

więcej...

 

2018-03-15

Komunikat NIA ws. nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

więcej...

 

2018-03-08

Zapraszamy na konferencję naukową pt.: "WPŁYW CZYNNIKÓW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH NA DZIAŁANIE LEKÓW (INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII)",
która odbędzie się 7 kwietnia 2018r., Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25, Białystok.

więcej...

 

2018-03-08

Odpowiedź Prezesa NFZ dot. błędów w Obwieszczeniu MZ z dnia 21 grudnia 2017 roku.
więcej...

 

2018-03-08

Komunikat europejskich organizacji w sprawie braku leków w aptekach: Wszystkie podmioty biorące udział w dystrybucji leków muszą współpracować...
więcej...

 

2018-03-07

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D. Wykład pt.: „Produkty pszczele a glejaki mózgu” wygłosi Prof. dr hab. Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

więcej...

 

2018-03-06

Przypominamy, że do 15 marca 2018r. należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017.
Szczegóły na: link

 

2018-03-04

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej. Lublin, 14-15 kwietnia 2018r.

[plakat]    [regulamin]

 

2018-02-11

Ukazał się kolejny numer 4/2017 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-02-11

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dn. 21 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 1 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.
Na spotkaniu kontynuowany będzie temat szczepień, który spotkał się z dużym zainteresowaniem na naszym ostatnim zebraniu.
Osoby zainteresowane mogą wcześniej przesyłać pytania dotyczące tematu szczepień na e-mail: biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-02-11

XXVII Sympozjum Historii Farmacji „APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ”, Stargard 25-27.05.2018 r.

więcej...

 

2018-02-05

Wadliwe szczepionki nie pochodzą z aptek

więcej...

 

2018-02-05

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej L.dz. P-43/2018 dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. dot. produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź) ws. sposobu realizacji recept

więcej...

 

2018-01-29

Pismo NIA do MZ dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. i znajdujących się w wykazie produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. zakładania kont w ZSMOPL

więcej...

 

2018-01-22

Nowelizacja ustawy o VAT – niektóre wyroby zmieniają stawkę z 8% na 23%. Zmiany wchodzą w życie 19 stycznia 2018 roku.

więcej...

 

2018-01-18

Informacja dotycząca realizacji obowiązku sprawozdawczego do Urzędu Statystycznego - Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.

Termin przekazania sprawozdania upływa 31.01.2018r.

więcej...

 

2018-01-15

Przypominamy Państwu o wykładzie zorganizowanym przez PTFarm. i OIAB. "Szczepienia - fakty i mity" - 17 stycznia 2018 r (środa), godz. 16:00, Aula nr 2, Euroregionalne Centrum Farmacji, UMB.

więcej...

 

2018-01-08

Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i aptekarzy; 26-28 kwietnia 2018r. w Dębicy.

więcej...

 

2018-01-05

Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera – farmaceuty

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową.

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

więcej...

 

2017-12-21

Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

więcej...

 

2017-12-14

WAŻNE!!! Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym
więcej...

 

2017-12-14
Odpowiedź MZ na pismo Pani Prezes NRA w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

więcej...

 

2017-12-08

Komunikat ws. rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Obrotu produktami Leczniczymi

więcej...

 

2017-12-01

Komunikat Oddziału Białostockiego PTFarm. i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ws. zebrań naukowo-szkoleniowych w grudniu 2017r. i styczniu 2018r.

więcej...

 

2017-10-19

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zaprasza na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, który odbędzie się 17 listopada 2017r. o godzinie 15.30. Miejsce Zjazdu: sala konferencyjna „Centrum Astoria”, Białystok ul. Sienkiewicza 4.

więcej...

 

2017-11-10

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dn. 22 listopada 2017 r.

o godz. 12:30 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.

więcej...

 

2017-11-07

Ukazał się kolejny numer 3/2017 Biuletynu OIA Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”

więcej...

 

2017-11-05

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

komunikat ZUS    broszura ZUS    pytania i odpowiedzi

 

2017-11-05

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku

więcej...

 

2017-10-20

Prawidłowy sposób dokonywania w aptekach wyceny leków recepturowych zawierających w swoim składzie jednocześnie etanol i nalewki.

więcej...

 

2017-10-19

Zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek i hurtowni na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które obowiązują od 17.10.2017r.

Uchwała    Druki

 

2017-10-17
Informujemy, że na platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty jest już dostępne szkolenie online "Pierwsza pomoc w aptece”.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy na www.dobryfarmaceuta.pl

2017-10-06

Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki.

więcej...

 

2017-10-04

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku – członkiem Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

więcej...

 

2017-10-04

W dniu 23 września 2017 roku odbyły się II Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Maratonie MTB. Dr n. farm. Bartłomiej Kałaska - członek OIA w Białymstoku, po zaciętym finiszu, zajął drugie miejsce, zdobywając tytuł V-ce Mistrza Polski Farmaceutów w Maratonie MTB.
Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

2017-09-25

Zaproszenie na obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się w dniu 11 października 2017 r. w Teatrze Capitol przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

więcej...

 

2017-09-21

Kongres Naukowy FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA.  
20-21 października 2017 r. Wrocław
, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich.

więcej...

 

2017-09-14

Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”, która odbędzie się 7 października 2017r. w Ibis Styles Białystok, Al. Piłsudskiego 25.
więcej...

 

2017-09-14

Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Zmikronizowana diosmina jako standard leczenia przewlekłej niewydolności żylnej. Rola leczenia objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych”,. połączoną z kursem 1.17. „Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości”. 22 października 2017, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok.
więcej...

 

2017-09-08

W związku koniecznością aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych
w aptekach i punktach aptecznych, prosimy kierowników aptek o sprawdzenie,
czy w Centralnym Rejestrze Farmaceutów są zarejestrowani wszyscy magistrowie farmacji zatrudnieni w ich aptekach.


Można to zrobić wpisując w wyszukiwarkę imię i nazwisko (pierwszy człon nazwiska) oraz przynależność do OIA.

https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search

 

2017-08-23

Komunikat Wydziału Gospodarki Lekami OW NFZ skierowany do kierowników aptek ws. zmiany numerów prawa wykonywania zawodu.

KOMUNIKAT   ANEKS   ZAŁĄCZNIK

 

2017-08-22

Weryfikacja zgodności danych dotyczących aptek oraz hurtowni farmaceutycznych w CSIOZ

więcej...

 

2017-08-08

Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe

więcej...

 

2017-08-08

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

więcej...

 

2017-08-04

Czy zmiana lokalizacji apteki to faktyczny problem?

więcej...

 

2017-07-31

Określanie ilości środka odurzającego na receptach w przypadku ordynowania leków w postaci plastrów transdermalnych.

więcej...

 

2017-07-31

POROZUMIENIE MIĘDZY GŁÓWNYM INSPEKTORATEM FARMACEUTYCZNYM I NACZELNĄ IZBĄ APTEKARSKĄ.

więcej...

 

2017-07-18

REPETYTORIUM – RECEPTA FARMACEUTYCZNA

więcej...

2017-07-18
II Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB

więcej...

2017-07-18
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów – FotoFarm
więcej...