ul. Ludwika Zamenhofa 27,
15-435 Białystok
e-mail:
biuro@oiab.com.pl
telefon: tel./fax
+48 85 732 52 75
tel
+48 85 740 60 72
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Organy Izby

Organy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku IX kadencji


Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

Prezydium ORA w Białymstoku

Mgr farm. Tomasz Sawicki - Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Ewa Gładkowska - Wiceprezes ORA w Białymstoku

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk - Wiceprezes ORA w Białymstoku

 Mgr farm. Agnieszka Kita - Skarbnik ORA w Białymstoku

Dr Michał Aleksiejczuk - Sekretarz ORA w Białymstoku

 Dr Beata Joanna Kocięcka - Sekretarz ORA w Białymstoku

Mgr farm. Krzysztof Mroczek - Członek Prezydium ORA w Białymstoku

Mgr farm. Mariusz Kamiński - Członek Prezydium ORA w Białymstoku

Mgr farm. Jadwiga Janocha

Dr Joanna Barbara Mikita

 Mgr farm. Emilia Osojca

 Mgr farm. Joanna Moroz

Mgr farm. Maria Sobolewska

 Mgr farm. Marcin Kurowski

 Mgr farm. Kamil Andrzejewski

 Mgr farm. Tomasz Purta

 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Mgr farm. Ewa Minika Wińska-Jeleniewska -Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Mgr farm. Malwina Anna Wańczuk

 Mgr farm. Joanna Beata Siuda

Okręgowy Sąd Aptekarski

 Mgr farm. Robert Natusiewicz -Przewodniczący OSA

Mgr farm. Katarzyna Burzyńska -Wiceprzewodnicząca OSA

Mgr farm. Ireneusz Iwaniuk -Wiceprzewodniczący OSA

Mgr farm. Katarzyna Popławska - Sekretarz OSA

Mgr farm. Maciej Forfa - Sekretarz OSA

Mgr farm. Natalia Szoka

Mgr farm. Iwona Żuk

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 Mgr farm. Jerzy Worończuk -Przewodniczący OKR

 Mgr farm. Ewa Gac-Wardecka - Sekretarz OKR

 Mgr farm. Marek Korzeniowski

Delegaci na Zjazd Krajowy Aptekarzy

Mgr farm. Tomasz Sawicki

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk

Mgr farm. Ewa Gładkowska

Mgr farm. Irena Dobrakowka

Mgr farm. Jadwiga Janocha

Mgr farm. Beata Kocięcka

Mgr farm. Marcin Kurowski

Mgr farm. Krzysztof Mroczek

Mgr farm. Joanna Mikita

Mgr farm. Kamil Andrzejewski