ul. Ludwika Zamenhofa 27,
15-435 Białystok
e-mail:
biuro@oiab.com.pl
telefon: tel./fax
+48 85 732 52 75
tel
+48 85 740 60 72
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Terminy Posiedzeń

Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku w 2023 r.

 5 grudnia

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku w 2023 r.

28 listopada

19 grudnia