WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<104105106107
108
109110111112>>|

Opłata recyklingowa za reklamówki sprzedane w 2018 r.

Przypominamy, że do 15 marca należy odprowadzić opłatę recyklingową na konto Urzędu Marszałkowskiego, za reklamówki sprzedane w 2018 r.

Ilość sprzedanych torebek należy pomnożyć przez 0,20 zł.

 

 

Termin wniesienia opłaty recyklingowej

do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana

 

Uiszczenie opłaty recyklingowej

 

Nr rachunku bankowego

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez :

 

Województwo Podlaskie

 

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

 

07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

Z opisem na przelewie: ”NIP-u, nr REGON, opłata recyklingowa za 2018 r.”

 

 

Sprawozdawczość

Nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań

Data publikacji: 2019-03-11

Ukazał się kolejny numer 4/2018 Biuletynu OIA w Białymstoku

Data publikacji: 2019-03-11

Zebrania naukowo-szkoleniowe

PTFarm. Oddział w Białymstoku  
i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

zapraszają na zebrania naukowo-szkoleniowe:

1.    14 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 16:00
w Auli nr 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D
wykład pt.: „Optymalna terapia bólu ostrego według aktualnych zaleceń” wygłosi 
dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, specjalista medycyny ratunkowej,
Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

2.    9 kwietnia (wtorek) 2019 r. o godz. 16:00
w Auli nr 1 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D
wykład pt.: „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia” wygłosi
mgr Grzegorz Łopieński, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej
za udział w każdym ze spotkań uzyskają 4 punkty szkolenia ciągłego.
Opłacenie składek członkowskich stanowi warunek uzyskania certyfikatu uczestnictwa.


 

Data publikacji: 2019-03-06

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Przypominamy o obowiązku składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do dnia 15 marca 2019 roku. Więcej informacji

Data publikacji: 2019-03-06

KOMUNIKAT BIURA OIAB

  

          W związku z pojawiającymi się od wczoraj fałszywymi wiadomościami mailowymi, kierowanymi na skrzynki mailowe dotyczącymi zamiaru wszczęcia kontroli skarbowej w przedsiębiorstwie, Biuro OIAB ostrzega przed otwieraniem załącznika do wiadomości, ponieważ zawiera on ,,złośliwy" skrypt VBS. Większość programów antywirusowych wykrywa zagrożenie dla systemu.

 

 

Data publikacji: 2019-02-26

|<<<<104105106107
108
109110111112>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO