WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<108109110111
112
113114115116>>>>|

Komunikat GIF dotyczący dostaw produktów leczniczych do pacjenta. Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych. Leczenie szpitalne

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta  w ramach Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.) apteka szpitalna może zaopatrywać w leki Pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. […] Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-07

Komunikat Prezesa GUM dot. legalizacji ponownej

Komunikat Prezesa GUM dotyczący możliwości odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych... Czytaj więcej...

Wniosek o odroczenie terminu legalizacji ponownej ... Czytaj dalej ....

Data publikacji: 2020-04-07

Kolejna dostawa środków ochrony osobistej dla aptek

W ramach działań podjętych we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską, Ministerstwo Zdrowia zakupiło i nieodpłatnie przekazało do wszystkich aptek i punktów aptecznych w kraju, kolejną partię środków ochrony osobistej dla pracowników aptek. W ramach inicjatywy każda apteka w Polsce na użytek własny powinna otrzymać: 10 litrów płynu dezynfekującego Trisept Max (producent: Polfa Tarchomin) 100-200 par rękawic ochronnych 100-150 masek ochronnych.   To już druga partia bezpłatnych środków ochronnych. […] Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-06

Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty - nowe procedury przyznawania.

W związku z panującą pandemią Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że tymczasowo zmienia zasady składania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty .

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@oiab.com.pl
w postaci:

  • skanu wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – proszę pobrać>>>,
  • skanu orzeczenia lekarskiego potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty wydanego dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku,
  • skanu dyplomu/zaświadcznia ukończenia studiów na kierunku farmacja,
  • skanu informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu lub taką informację uzyskaną drogą elektroniczną (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Proszę przesłać całość tzn. trzy pliki: plik podpisu kwalifikowanego (.xades), plik .pdf oraz plik .xml,
  • skanu zdjęcia (paszportowego)

Oryginały dokumentów należy NIEZWŁOCZNIE przesłać do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, ul. Ludwika Zamenhofa 27; 15-435 Białystok.

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

Wszystkich informacji dot. przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty udziela biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku tel 85/7325 275, 85/7406 072; e-mail: biuro@oiab.com.pl

 

Data publikacji: 2020-04-06

Komunikat Prezesa URPL z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że wszystkie testy używane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. […] Czytaj więcej...

Data publikacji: 2020-04-04

|<<<<108109110111
112
113114115116>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO