Aktualności

 Biuro Izby Kontakt Organy Zespoły Szkolenia Biblioteka Sekretariat Linki Ogłoszenia Galeria Archiwum

 Publikacje

 

Polityka

prywatności

 

Ta strona używa plików cookies

Archiwum, 01-06.2018r.

 

 

2018-06-28

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dot. rozliczania refundacji dla leków sprowadzanych z zagranicy.

więcej...

 

2018-06-06

Rekrutacja na Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

więcej...

 

2018-05-29

W dniu 1 czerwca 2018r. biuro Okręgowej izby Aptekarskiej w Białymstoku będzie nieczynne.
 

2018-05-29
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), informujemy o przypadkach zwracania się nierzetelnych firm do przedsiębiorców prowadzących apteki z propozycjami wdrożenia procedur wynikających z obowiązku stosowania wyżej wymienionych przepisów.
OIA w Białymstoku sugeruje sprawdzenie wiarygodności, kompetencji, rekomendacji i doświadczenia we wdrażaniu procedur RODO w dostępnych rejestrach (CEIDG, KRS) oraz na stronie internetowej firmy przed podjęciem decyzji o ewentualnym wyborze tejże firmy.
 

2018-05-29
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTFarm. i OIA w Białymstoku, odbędzie się dn. 5 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 14:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.
Wykład pt. "Słońce - pomaga czy szkodzi? Zasady fotoprotekcji i pielęgnacji skóry po opalaniu" wygłosi dr n. med. Marek Niczyporuk z Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

więcej...

 

2018-05-25

RODO W TWOJEJ APTECE – BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA

więcej...

 

2018-05-20

Konferencja naukowa „Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów”, 25-26 maja 2018r. Białystok, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37. Uczestnicy konferencji mogą uzyskać 4. punkty „miękkie”.

informator

 

2018-05-17

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

więcej...

 

2018-05-17

Komunikat NFZ w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

więcej...

 

Oświadczenie.

W związku z wygaśnięciem umowy współpracy z firmą Pfizer, dotyczącej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.

                                                                            Z poważaniem

                                        Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk

2018-05-13

Wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

więcej...

 

2018-05-08

Dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach.

więcej...

 

2018-04-27

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 10 maja (czwartek) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D.
Wykład pt.: „Medycyna estetyczna – fakty i mity” wygłosi dr n. med. Ewa Gułaj, lekarz medycyny estetycznej.

więcej...

 

2018-04-26

Na prośbę OIA w Warszawie informujemy o szkoleniu nt.: „DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ: SYSTEM DOKUMENTACJI.” Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników hurtowni farmaceutycznych.Za udział w szkoleniu stacjonarnym przyznawane jest 8 punktów edukacyjnych „twardych”. Szczegóły w załącznikach.
więcej...

2018-04-26

Komunikat Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczący prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty na leki refundowane.

więcej...
 

2018-04-26
Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

więcej...

 

2018-04-25

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018r. (piątek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku będzie nieczynne. 
Przepraszamy.

 

2018-04-23
Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez Okręgowa Izbę Aptekarską w Białymstoku oraz Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM pt.: „Rola pacjenta w procesie leczenia”, która odbędzie się 19 maja 2018r. w Hotelu Trio Białystok, ul. Hurtowa 3.

więcej...

 

2018-04-23

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań.

więcej...

 

2018-04-23

Szczegółowa informacja o nowych przepisach dotyczących recept lekarskich

więcej...

 

2018-04-23

Ukazał się kolejny numer 1/2018 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-04-19

Komunikat II MZ dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

więcej...

 

2018-04-18

Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)

więcej...

 

2018-04-16

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza właścicieli aptek, farmaceutów, menedżerów i specjalistów na studia podyplomowe "Strategiczne i operacyjne zarzadzanie apteką". 
Istnieje możliwość możliwość dofinansowania.  Szczegółowe informacje pod adresem: podyplomowki.pl/strategiczne-operacyjne-zarzadzanie-apteka/

[plan studiów]

 

2018-04-12

Zapraszamy na szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych, wymogi RODO (GPRD) oraz projekt ustawy"w dniu 24 kwietnia 2018 roku, w godz. 16.00 -20.00
w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, które przeprowadzi Pan Rafał Nalewajko - audytor, trener, specjalista z zakresu oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Zapisy na kurs wyłącznie w biurze Izby tel. 85 732 52 75, 85 740 60 72 lub e-mali biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-04-09

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego KATADOLON, zawierającego substancję czynną flupirtynę.

więcej...

 

2018-03-20

Zapraszamy na posiedzenie naukowe współorganizowane przez OIAB i UM w Lublinie, które odbędzie się 11 kwietnia 2018r., Hotel Branicki, Białystok, ul. Zamenhofa 25.

więcej...

 

2018-03-20

XXIII Kongres "Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna"; 24 kwietnia 2018r., Katowice; Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

szczegóły     baner

 

2018-03-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

więcej...

 

2018-03-15

Komunikat NIA ws. nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

więcej...

 

2018-03-08

Zapraszamy na konferencję naukową pt.: "WPŁYW CZYNNIKÓW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH NA DZIAŁANIE LEKÓW (INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII)",
która odbędzie się 7 kwietnia 2018r., Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25, Białystok.

więcej...

 

2018-03-08

Odpowiedź Prezesa NFZ dot. błędów w Obwieszczeniu MZ z dnia 21 grudnia 2017 roku.
więcej...

 

2018-03-08

Komunikat europejskich organizacji w sprawie braku leków w aptekach: Wszystkie podmioty biorące udział w dystrybucji leków muszą współpracować...
więcej...

 

2018-03-07

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D. Wykład pt.: „Produkty pszczele a glejaki mózgu” wygłosi Prof. dr hab. Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

więcej...

 

2018-03-06

Przypominamy, że do 15 marca 2018r. należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017.
Szczegóły na: link

 

2018-03-04

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej. Lublin, 14-15 kwietnia 2018r.

[plakat]    [regulamin]

 

2018-02-11

Ukazał się kolejny numer 4/2017 Biuletynu OIA w Białymstoku „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”.

więcej...

 

2018-02-11

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, które odbędzie się dn. 21 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Auli 1 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 2D.
Na spotkaniu kontynuowany będzie temat szczepień, który spotkał się z dużym zainteresowaniem na naszym ostatnim zebraniu.
Osoby zainteresowane mogą wcześniej przesyłać pytania dotyczące tematu szczepień na e-mail: biuro@oiab.com.pl

więcej...

 

2018-02-11

XXVII Sympozjum Historii Farmacji „APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ”, Stargard 25-27.05.2018 r.

więcej...

 

2018-02-05

Wadliwe szczepionki nie pochodzą z aptek

więcej...

 

2018-02-05

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej L.dz. P-43/2018 dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. dot. produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź) ws. sposobu realizacji recept

więcej...

 

2018-01-29

Pismo NIA do MZ dot. obwieszczenia z dnia 21 grudnia 2017 r. i znajdujących się w wykazie produktów leczniczych którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej

więcej...

 

2018-01-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. zakładania kont w ZSMOPL

więcej...

 

2018-01-22

Nowelizacja ustawy o VAT – niektóre wyroby zmieniają stawkę z 8% na 23%. Zmiany wchodzą w życie 19 stycznia 2018 roku.

więcej...

 

2018-01-18

Informacja dotycząca realizacji obowiązku sprawozdawczego do Urzędu Statystycznego - Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.

Termin przekazania sprawozdania upływa 31.01.2018r.

więcej...

 

2018-01-15

Przypominamy Państwu o wykładzie zorganizowanym przez PTFarm. i OIAB. "Szczepienia - fakty i mity" - 17 stycznia 2018 r (środa), godz. 16:00, Aula nr 2, Euroregionalne Centrum Farmacji, UMB.

więcej...

 

2018-01-08

Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i aptekarzy; 26-28 kwietnia 2018r. w Dębicy.

więcej...

 

2018-01-05

Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera – farmaceuty

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową.

więcej...

 

2018-01-02

Od 1 stycznia 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

więcej...